Email
Password
Karen Iglesias President

Karen Iglesias

President
Make-A-Wish Foundation
Non-Profit Organization Management

Las Vegas, Nevada This is Me!
Karen Iglesias lives in Las Vegas, Nevada and is a President and works for Make-A-Wish Foundation in the Non-Profit Organization Management industry.

Are you Karen Iglesias?
What is SkillWho?